Disclaimer

Ondanks de zorg die wij besteden aan de samenstelling van deze portal en site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Insmart B.V. aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door insmart B.V. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van insmart B.V. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij insmart B.V. De inhoud hiervan mag dan ook niet zonder hier voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt.