Publicatie - oktober 21, 2021

Meer monitoring, extra kansen

Monitoring

Omdat de installaties van meet af aan beter zijn afgesteld, zullen ze beter presteren. Het resultaat is een goed comfort voor de aanwezigen, aan een lagere energiekost. Tevens krijgen
ze een duidelijk zicht op de performantie van de technische installaties, en dit gedurende de volledige levensduur. Verder kan het onderhoud gerichter gebeuren. Ook het verkrijgen van nieuwe inzichten op basis van historische data en de mogelijkheid tot simulaties
die toekomstige beslissingen vergemakkelijken, zijn belangrijke troeven.