Starten met insmart

Starten met insmart in 3 stappen

Heeft u nog geen inloggegevens ontvangen? Ga dan eerst naar: insmart.nl/aanmelden-installatiebedrijf

1. Gebruikers aanmaken

  • Hoofdgebruiker ontvangt mail om wachtwoord in te stellen. Hij kan nu inloggen met zijn e-mailadres + wachtwoord op portal.insmart.nl.

  • Hoofdgebruiker voegt collega’s toe (Beheer -> Extra gebruikers -> Nieuwe gebruiker).

  • Zorg dat in ieder geval de monteurs die de modules gaan aansluiten toegang tot het portal hebben. Na het scannen van de QR code loggen ze namelijk in op het portal om daar het ERP nummer (systeemnummer uit b.v. Syntess) in te vullen.

  • Voeg ook een collega toe die de meldingen ontvangt. Dit kan ook een algemeen e-mail adres zijn dat door meerdere medewerkers op kantoor in de gaten gehouden wordt. Vink bij het aanmaken van deze gebruiker aan ‘event notification’.


2. Meldingen instellen

  • Selecteer welke meldingen verstuurd worden en bij welke waterdruk een bericht verstuurd wordt. Hoofdgebruiker gaat naar Beheer -> Instellingen -> Drempelwaarden en notificaties.

  • Buiten werktijden een SMS ontvangen van meldingen op de storingstelefoon? Ga dan naar ‘Beheer gegevens’ en vul daar een 06-nummer in bij ‘Service mobiel’


3. Monteurs informeren

  • Uitleg aan monteur die gaat installeren (zie slides met uitleg over installeren insmart module).

  • Bij vragen tijdens installatie kan er gebeld worden voor hulp naar: 030-7116545 of 06-19692786

Uitleg filmpjes

Hieronder vindt u filmpjes die uitleg geven over het starten met het insmart platform.

Aansluiten van de module:

Op welke ketels kunt u de insmart module aansluiten?

Een insmart module aansluiten bij een aan/uit thermostaat

Instellen van het platform:

Aanmelden installatiebedrijf

Inloggen op het insmart platform

Collega's toegang geven

Meldingen instellen

SMS meldingen ontvangen op servicemobiel

Werken met het platform:

Logboek bekijken

Onderhoud afmelden

Data uit het platform exporteren naar Excel

Instellingen van de ketel op afstand aanpassen

Grafieken bekijken voor realtime inzicht in het systeem